Alliance Engineering

Your projects, Our Engineers.

Passage à la prochaine section

Missie

Alliance Engineering begeleidt u en stelt u innoverende oplossingen voor, die het verloop van uw projecten versnellen en verbeteren. We staan u bij tijdens de ganse duur van uw project, van de conceptie tot en met de implementering ervan, in permanent respect voor de kwaliteit, de mens en zijn omgeving


Onze begeleiding is opgebouwd rond twee grote lijnen. Enerzijds een studiebureau gespecialiseerd in de energiesector en anderzijds een team van goed opgeleide ingenieurs met een stevige ervaring in alle aspecten van project management, klaar om rechtstreeks in te grijpen op uw site.

Onze projecten

Waardoor onderscheiden we ons?

Ethiek, diversiteit, aanpassingsvermogen, vertrouwen en delen. Deze waarden omvatten eveneens de manier om ze te integreren in het dagelijks leven van Alliance.

 • 84633938 Homme D Affaires Partageant Des Idées Sur Le Projet Dans La Salle De Conférence Groupe De Gens D A

  Delen

  Het delen is ook sterk aanwezig tussen collega's; of het nu gaat over de missies van elkeen, een uitwisseling van klantervaringen of de regelmatige opvolging ervan, of over teambuilding activiteiten. De open communicatie, het uitwisselen van ideeën en opinies of de gemoedelijke sfeer vallen op bij elk van onze uitwisselingen en weerspiegelen onze identiteit.

 • 21278320 Silhouettes De Deux Hommes D Affaires Debout Près De La Fenêtre Et Poignées De Main

  Vertrouwen

  Het vertrouwen. We bouwen echte vertrouwensrelaties uit, gebaseerd op een lange termijnaanpak en op resultaten. Dit vertrouwen zien we in de oprechte uitwisselingen met onze medewerkers en onze klanten (en onder het personeel). We moedigen onze medewerkers aan tot het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid, zodat ze van een grote autonomie genieten. Met dit doel voor ogen, aarzelen we niet om te investeren in de permanente opleiding van ons personeel en te zorgen voor de best mogelijke langetermijnvisie.

 • 117303248 Agile Concept With Woman Using Her Tablet

  Aanpassingsvermogen

  Het aanpassingsvermogen bestaat erin flexibel in te spelen op de vele evoluties die de projecten van onze klanten doormaken. Tegelijk bieden we aan ons personeel een grote flexibiliteit wat betreft werkuren, een goed work-life evenwicht, interessante evolutiemogelijkheden en een gepersonaliseerd loonpakket.

 • 28254194 Multiraciales Jeunes Bénéficiant D Étude Du Groupe À La Table Heureux Étudiants Assis Ensemble À La Table A

  Diversiteit

  De diversiteit komt tot uiting in de meertaligheid, de openheid van geest en de multiculturaliteit (leeftijd, geslacht, afkomst, enz.) die we bij Alliance aanhangen. Ook in onze projecten speelt dit een grote rol. Bij het beheer van de projecten van onze klanten, stellen we een multitechnische en globale aanpak voor.

 • 22829774 Définition Du Dictionnaire Du Mot Éthique

  Ethiek

  Eerst en vooral vinden we de ethiek terug in het respect dat elk van onze medewerkers betoont zowel voor het wettelijk kader (wetten en contracten) als voor onze woorden en daden, in onze manier om te interageren met onze omgeving en de verplichtingen die we aangaan. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in concrete klimaatacties, zoals onze wens om passieve kantoren te betrekken, onze deelname aan een windmolencoöperatie, het gebruik van elektrische voertuigen enz.

Team Spirit

Hoe kunnen wij u helpen ?

Studiebureau

Ons studiebureau richt zich op de studie en optimalisatie van technische installaties.

 • Isolatie van gebouwen optimaliseren
 • EPB – PHPP studies
 • HVAC: ventilatie – verwarming – HWW
 • Elektriciteit
 • Speciale vloeistoffen – Sprinklers
 • Sanitair

Project Management

Alliance Engineering biedt aan zijn klanten een uitgebreide ervaring in project management.

 • Organisatie
 • Tijdsbeheer
 • Kostenbeheersing
 • Risico- en veiligheidsmanagement
 • Configuratiebeheer
 • Kwaliteitsbeheer

Raadgevingen

Wij begeleiden uw ideeën en consolideren ze op technisch en financieel vlak, we schatten de risico's ervan in zodat u met kennis van zaken de juiste beslissingen kan nemen.


We staan u bij met onze raadgevingen, van concept tot oplevering en ingebruikname van uw projecten.

Sectoren

 • train

  Spoorwegen

  We ondersteunen uw ideeën

 • ulb-light

  Tertiaire

  Uw projecten optimaliseren.

 • Santé

  Gezondheidsector

  Meer toekomst

 • aeronautique3

  Luchtvaart

  Innoveren in technologieën

 • énergie

  Energie

  Uw toekomst beheren.

 • chimiee1

  Scheikunde - Farma

  Management

Be the change you want to see in the world

Gandhi

Softwares

Accreditaties

Projecten

 • Fusee

  Spatial

  Beheer van ventilatie- en aircoprojecten voor het ruimtecentrum te Kourou (Frans Guyana) en afkoelingstudies voor de kop van Ariane 5 vóór de lancering.

 • 9086553 xl

  Gezondheidsector

  Studies van de speciale technieken voor een gebouw dat isotopen produceert met een cyclotron.

 • fluxys-1bis

  Energie

  Beheer van de studies en plaatsing van een aardgas pipeline met 135 km aardgasbuizen.
  Diameter: 40"

 • Réseau De Chaleur New

  Tertiaire sector

  Studies en beheer van een project voor een warmtenet van 65 MW voor het ziekenhuis Saint Luc.

 • Foto-1

  Spoorwegen

  Projet management, studie en opvolging van de werf voor Infrabel: projecten ter vernieuwing van de seinen en uitbreiding van het spoorwegnetwerk.

 • passif

  Tertiaire sector

  Ontwerp en studie van passieve gebouwen.

 • pharmaceutique

  Scheikunde - Farma

  Technische ondersteuning voor de validatie van farmaceutische processen.

 • Moteur-Avion-Reacteur

  Luchtvaart

  Ontwerp van een testbank

Jobs

Kom deel uitmaken van ons innoverend en dynamisch team !

Onze jobaanbiedingen

Contact

Alliance Engineering

Parc scientifique Einstein
Boucle Odon Godart, 7
1348 Louvain la neuve

010 46 00 50

info@alliance-engineering.be

Alliance Engineering Leuven

Business Brewery
Interleuvenlaan 62
3001 Leuven

016 39 47 15

info@alliance-engineering.be